Istoria creștină a lumii (4)

   De la anul 400 la anul 500 de la Zidirea lumii

Trăind Set, fiul lui Adam, de la naștere sa ani 205, a născut pe întâiul său fiu Enos, din sora sa Asvama. Iar după nașterea acesluia a născut și alți mulți fii și fiice, petrecând în naștere de fii șapte sute de ani și mai mult, și și-a văzut nepoții și strănepoții săi și cea multă seminție a sa, care din an în an se înmulțise.

 

Deci îi era lui locuința, și a întregii seminției lui, la pământul cel mai înalt aproape de Rai și avea poruncă de la tatăl său Adam ca să-și păzească seminția sa cu deadinsul, ca să nu se amestece ei cu cea de Dumnezeu urâtă seminție a lui Cain, pentru că două seminții erau în vremea aceea în partea cea de sub cer, care din doi strămoși ieșise: din Cain și din Set. Deci seminția dreptului Set, era dreaptă și sfântă, lui Dumnezeu plăcând, iar a lui Cain seminție era rea și răzvrătită, de Dumnezeu mâniitoare și de oameni urâtoare, pentru că în ce fel era rădăcina de acel fel erau și ramurile; precum le era tatăl, așa erau și fiii. Fiindcă la toate răutățile fiilor săi, Cain le era chip și începătură. Și el întâi cu seminția sa a început a hotărî pământul și a face război și a jefui și a aduna bogăție, nu numai din osteneala mâinilor sale, ci și din răpiri și asupriri, și se ridicară de acele războaie între oameni. Înca a aflat seminția lui Cain și feluri de meșteșuguri și de măsuri ce la prisosită desfătare trupească era dată. Lameh strănepotul lui, neîndestulându-se cu o muiere, a luat două: pe Ada și pe Sela și a fost el întâi în lume cu două muieri. Deci i-a născut lui Ada pe Iabal, acela a aflat facerea corturilor din piei, și era tată celora ce viețuiau în lăcașurile hrănitorilor de dobitoace. I-a născut și pe alt fiu Iubal, acela a aflat muzica, fluierul și alăuta. Iar Sela, cealaltă femeie a lui Lameh, a născut pe Tovel ( alții Tubalcain pe acela îl numesc ) el era bătător cu ciocanul, căldărar și faur fierar. Iar sora lui Noema a aflat toarcerea lânii și a inului și țesătoria; aceeași a aflat să facă din dobitocescul lapte untul și brânza și la celelalte femeiești lucruri de mâini ea a fost aflătoare.

Încă s-a învățat seminția lui Cain și vrăjitoriile, farmecele și descântecele și împărtășirea cu dracii și era potrivnică lui Dumnezeu și urâtă de Dumnezeu, pentru aceea mai pe urmă cu potopul s-a prăpădit de tot.

Iar precum Cain seminției sale, a toată răutatea, așa dreptul Set, seminției sale spre îmbunătățită viață, înainte ducător, învățător și povățuitor le era. Pentru că i-a învățat pe fiii săi și fiii pe ai lor fii ca să cunoască pe Dumnezeu și să creadă întru Dânsul și în frica Aceluia să petreacă. Și să iubească și să cinstească pe Ziditorul lor cu jertfe și să se roage Lui cu osârdie. La fel și pe aproapele lor să-l cinstească și să-l iubească ca însuși pe sine și nimănui să nu-i facă strâmbătate. Și se scrie pentru seminția lui Set că se asemăna îngerilor cu viața lui cea dreaptă, cea deplin înțeleaptă, cea înfrânată, cea blândă și cinstită, la lungă vreme până la o mie de ani.

Pentru dreptul Set și aceasta se scrie, ca una pentru proslăvirea feței lui, care i se făcuse lui întru răpirea cea de la înger, alte pentru înțelepciunea lui și cunoștința, ceea ce știa cereștile porniri și alergări, iar alta pentru viața lui cea sfântă care era cu îngerii asemenea numit era de celelalte seminții ca un DUmnezeu, iar seminția lui numită era fiii lui Dumnezeu: Au văzut fiii lui Dumnezeu ( adică a lui Set ) – zice – pe fiicele omenești ( adică ale lui Cain ) că frumoase sunt…

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s